خانه / خانه / ساده ترین روش یادگیری مکعب روبیک

ساده ترین روش یادگیری مکعب روبیک

ابتدا لازم است نكات زير را ياد بگيريد:

1- در تمام مكعب هاي روبيك استاندارد رنگ زرد مقابل سفيد ورنگ نارنجي مقابل قرمز ورنگ سبز مقابل آبي مي باشد.

2- در طي اجراي هرمرحله لايه مقابل شما نبايد تا آخر اجراي آن مرحله تغيير نمايد.(مثلا در شكل زير رنگ قرمز لايه مقابل شما مي باشد)

 

3- نامگذاري لايه هاي مكعب مطابق شكل مقابل است.

 

4- چرخش هر لايه در جهت عقربه ساعت ويا بسته شدن پيچ را با حروف مذكور وچرخش عكس آن را با همان حروف وعلامت (‘) نشان ميدهند.مثلا چرخش مطابق با عقربه ساعت براي صفحه مقابل را با (F)وچرخش عكس آن را با (‘F)نشان ميدهند.

5-  مكعب روبيك كلا داراي 26 عدد مهره مي باشد كه شامل 6 مهره مركزي و8 مهره گوشه اي و12 مهره لبه اي مطابق شكل مي باشد.ضمنا مهره هاي مركزي هميشه ثابت هستند.

حال بعد از يادگيري نكات فوق به حل مكعب مي پردازيم:

مرحله اول:

اين مرحله جايگذاري درست 4مهره گوشه و4 مهره لبه رنگ سفيد است بطوريكه همزمان رنگ جانبي مهره هاي گوشه اي ولبه اي با رنگ مهره مركزي صفحات قرمز وسبز ونارنجي وآبي مطابقت داشته باشد.

تمام حركات اين مرحله بصورت چندحركت رفت وبرگشتي است وبسته به اين كه كدام مهره بايد جابجا شود فرمول آن متفاوت است(اين مرحله از طرفي سخت ترين واز طرفي ساده ترين مرحله مي باشد)در اشكال زير اكثر حالات وروش جابجايي آنها توضيح داده شده است(توجه شود كه رنگ قرمز بعنوان مثال بعنوان لايه مقابل ترسيم شده وممكن است رنگ ديگري در عمل در لايه مقابل شما قرارگيرد )

 

اگر مهره مورد نظر در محلي غير از محلهاي نشان داده شده در اشكال فوق باشد با كمي دقت مي توانيد آن را جابجا كرده ومطابق يكي از اشكال بالا آن را در محل مناسب قرار داد.

در آخر اين مرحله مكعب شما بصورت زير درخواهد آمد.

 

مرحله دوم:

بعد از اتمام مرحله اول بايد مكعب را زير ورو كنيم بطوري كه رنگ زرد بالا قرارگيرد.

 

بخش”الف”

در اين مرحله با توجه به چيدمان بوجود آمده حداكثر بايد 4 مهره لبه اي را در لايه دوم درست كنيم.ابتدا در لايه بالا هر مهره لبه اي كه فاقد رنگ زرد باشد بايد انتخاب شود.( اگر هيچكدام از مهره هاي لبه اي فاقد رنگ زرد نباشندبه بخش “ب” مراجعه شود.) سپس با توجه به رنگ جانبي آن مهره لايه بالا را طوري بچرخانيد كه رنگ جانبي آن بالاي مهره مركزي همرنگ آن قرار گيرد سپس همان صفحه را به عنوان لايه مقابل انتخاب نماييد.حال 2 حالت وجود دارد يا بايد آن مهره به سمت راست جابجا شود ويا به سمت چپ .(مثلاً در شكل زير مهره لبه اي با رنگ جانبي نارنجي ورنگ فوقاني آبي بايد به سمت راست جابجا شود.واگر رنگ فوقاني سبز باشد بايد به سمت چپ جابجا شود.)

توجه شود كه منظور از جابجايي مهره منظور اين است كه مهره مذكور مانند شكل زير جابجا شده بطوريكه رنگ آبي آن در لايه سمت راست قرار ميگيردو نهايتاً چيدمان بقيه مهره ها تغيير نميكند.

 

     براي حالت راست گرد از فرمول  (URU’R’U’F’UF )  استفاده مي شود.

      براي حالت چپ گرداز فرمول    (‘U’L’ULUFU’F)  استفاده مي شود.

بعد از اتمام مرحله دوم 2 لايه زيرين تكميل شده است .

بخش “ب”

گاهي اوقات پيش مي آيد كه مهره لبه اي مورد نظر بصورت نادرستي در محل خود  قرارگرفته است  ودر واقع در لايه بالا هيچ مهره لبه اي كه فاقد رنگ زرد باشد وجود نداشته ولي هنوز اين مرحله به پايان نرسيده است براي رفع مشكل بايد ابتدا يكي از مهره هاي لبه اي لايه بالا را با يكي از فرمولها جابجا نماييد.حال ميتوانيد مجدداً يكي از فرمولها را اجرا نموده تا مشكل حل شود.

 در انتهاي مرحله دوم مكعب شما بصورت شكل زير در خواهد آمد.

 

مرحله سوم:

در اين مرحله فقط مهره هاي لبه اي رنگ زرد درست مي شود(بدون در نظر گرفتن رنگ جانبي آنها).

براي انتخاب صفحه مقابل 3 حالت وجود دارد:

اگر فقط رنگ مركزي صفحه بالا زرد باشد فرقي ندارد كه كدام لايه را مقابل خود بگيريد.

اگر همزمان 2مهره لبه اي مجاور زرد باشد بصورت شكل زير صفحه مقابل انتخاب مي شود.

 

اگر همزمان 2مهره لبه اي مقابل زرد باشد بصورت شكل زير صفحه مقابل انتخاب مي شود.

 

بعد از انتخاب صفحه مقابل از فرمول (‘FRUR’U’F) استفاده ميشود. البته ممكن است لازم باشد كه چند بار از فرمول استفاده شود تا اين مرحله تكميل شود.

 ونهايتاً به شكل زير در خواهد آمد. البته ممكن است همزمان  رنگ زرد تعدادي از 4 مهره گوشه اي  هم در صفحه بالا قرار گيرد.

 

مرحله چهارم:

براي انتخاب صفحه مقابل 3 حالت وجود دارد:

اگر 2 مربع گوشه اي لايه بالا فاقد رنگ زرد باشد بايد طوري مكعب را در دست بگيريم كه حداقل يك مربع با رنگ زرد(رنگ لايه بالا )در گوشه بالا وسمت چپ لايه مقابل شما باشد.

 

اگر 3 مربع گوشه اي لايه بالا فاقد رنگ زرد باشد ابتدا مكعب را طوري در دست ميگيريم كه 4 مربع رنگ زردمجاور هم در لايه بالا ودر گوشه پايين وسمت چپ باشد حال در اين حالت لايه مقابل شما مشخص ميشود.

 

اگر 4 مربع گوشه اي  لايه بالا فاقد رنگ زرد باشد بايد لايه مقابل را طوري انتخاب كنيدكه  2 مربع رنگ زرد در لايه  سمت چپ شما باشد.

 

بعد از انتخاب صفحه مقابل از فرمول (‘RUR’URUUR) استفاده ميشود. البته ممكن است لازم باشد كه چند بار از فرمول استفاده شود تا اين مرحله تكميل شود.

در پايان اين مرحله تمامي رنگ زرد بدون توجه به رنگهاي جانبي زرد خواهد شد.

مرحله پنجم:

در اين مرحله رنگهاي جانبي مهره هاي گوشه اي در محلهاي درست قرار خواهند گرفت. قبل از شروع اين مرحله لايه بالا را طوري بچرخانيد كه يك ويا 2 مهره گوشه اي در جاي مناسب قرار گيرند(يعني رنگ جانبي وجوه آن با رنگ لايه هاي مجاور آن يكي باشد) سپس آن مهره ها را در لايه پشتي (B)قرار داده وفرمول آن را اجرا كنيد.

توجه شود كه اگر يك مهره درست در لايه پشتي باشد فرمول 2بار واگر 2مهره درست در لايه پشتي قرار گيرد فرمول يك بار اجرا ميشود. (‘R’FR’BBRF’R’BBRRU)

مرحله ششم:

 اين فرمول براي جابجايي مهره هاي لبه اي است .اگر هيچكدام از مهره هاي لبه اي در جاي درست نباشند هر لايه اي كه مقابل شما باشد تفاوتي نخواهد داشت ولي اگر 3 مهره لبه اي در جاي درست نباشند بايد طوري مكعب را در دست بگيريد كه مهره لبه اي كه در جاي درست است در لايه پشتي (B) قرار گيرد.حال بايد از فرمول زير استفاده نمود.

  (FFULR’FFL’RUFF)

البته ممكن است با توجه به نوع چيدمان لازم باشد كه چند بار از فرمول استفاده شود تا اين مرحله تكميل شود.

اكنون مكعب روبيك شما حل شده است.تبريك عرض ميكنم موفق باشيد.

منبع:moghtadabiglari.blogfa.com

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

تاثیر تنفس عمیق بر تقویت حافظه

تنفس عمیق فواید زیادی برای سلامتی بدن دارد و نقش موثری در تقویت مغز و حافظه بازی میکند ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *